Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z informacjami zawartymi w Polityce Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
×
  » Katalog » Regulamin
PrintGroup - drukarnia cyfrowa
Twoje Konto
Zaloguj
 
Zapomniałem hasła
Kategorie
Produkty wydawnicze
Książki w oprawie miękkiejKsiążki w oprawie twardejKsiążki kartonowe - okładka miękkaKsiążki kartonowe - okładka twardaOprawa zeszytowaOprawa Wire-OZadruk boków książkiPudełka na książki
Pomoc w projektach
Generator szablonów okładekGenerator kodów kreskowych ISBN
Potrzebne dodatki
Wydruki próbne
Koszyk
...jest pusty
Wskazówki
Jak przygotować
Informacje
Szybka dostawa do drzwi
Dostawa książek

Regulamin

HEADING_TITLE

§1 Warunki ogólne

1. Właścicielem i zarządcą Internetowego Serwisu Obsługi Klienta zwanego dalej Serwisem jest PRINT GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cukrowej 22.

2. Ofertę swoją kierujemy wyłącznie do agencji reklamowych oraz innych przedsiębiorstw komercyjnych pełniących kreatywną rolę na rynku reklamowym i pośredniczących w sprzedaży usług poligraficznych. Informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

3. Regulamin określa zakres odpowiedzialności PRINT GROUP Sp. z o.o., prawa i obowiązki Klienta korzystającego z Serwisu jak również Klientów, którzy zamawiają usługi bezpośrednio w PRINT GROUP Sp. z o.o. z pominięciem Serwisu.

4. Rejestracja w systemie Print Group jest potwierdzeniem zapoznania się z aktualnym regulaminem, aktualizowanym na stronach www oraz akceptacją formy jego zmian i bieżących aktualizacji, które będą przeprowadzane nie częściej niż na zakończenie miesiąca kalendarzowego. Aktualizacje wchodzą w życie w ciągu 7 dni od ich ogłoszenia, chyba że Klient zgłosi pisemnie informacje o braku akceptacji zmian.

5. Przesłanie prawidłowo wypełnionego zlecenia jest równoznaczne z zawarciem umowy jednorazowego zlecenia pomiędzy Klientem a PRINT GROUP Sp. z o.o.

6. Klient wyraża wolę na realizację zlecenia i przyjmuje na siebie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez PRINT GROUP Sp. z o.o.

7. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.

8. Klient rejestrując się wyraża w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. „O świadczeniu usług drogą elektroniczną" (Dz. U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204) zgodę na otrzymywanie w formie poczty elektronicznej komunikatów związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz listów informujących o bieżących działaniach PRINT GROUP Sp. z o.o związanych ze świadczeniem i poszerzaniem zakresu usług.

 

§2 Zamówienie i jego realizacja

1. Zamówienie złożone w Serwisie można składać wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz dopełnieniu procedury rejestracyjnej, w wyniku której zostaną nadane indywidualne konto i hasło do Serwisu. Zamówienie składa się z jednego lub wielu zleceń na poszczególne pozycje z oferty Serwisu.

2. Wprowadzanie istotnych zmian w zleceniach z pominięciem Serwisu (zlecenia przesłane drogą mailową, zlecenia składane osobiście w PRINT GROUP Sp. z o.o lub przenoszenie zleceń między zamówieniami), które wymagają wprowadzenia zmian do systemu podlegają dodatkowej opłacie. Ceny za w/w usługi podane są w linku Usługi specjalne w dziale Potrzebne dodatki.

3. Pliki dostarczone do Serwisu należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną w linku Jak przygotować na stronie danego produktu.

4. Zamówienia składane drogą e-mailową (poza Serwisem) muszą zawierać w temacie maila słowo „Zamówienie" zaś w treści jasne oświadczenie woli zamówienia (np. „Zamawiam produkt o poniższych parametrach") wraz z jasną specyfikacją zamawianych produktów. W przypadku braku niektórych parametrów w specyfikacji w zamówieniu składanym drogą emailową za parametry te przyjmujemy wartości domyślne (np. brak określenia koloru kapitałki przy oprawie twardej skutkuje użyciem kapitałki koloru białego).

5. Nie stosowanie się do warunków Regulaminu będzie powodem odrzucenia zamówienia Klienta, jako niepodlegającego realizacji.

6. Zlecenia zawierające pliki uszkodzone lub zawirusowane będą wstrzymywane do realizacji do czasu dostarczenia przez Klienta plików wolnych od w/w wad. O fakcie tym PRINT GROUP Sp. z o.o. informuje Klienta w formie e-maila niezwłocznie po wykryciu błędu, jednak nie później niż w dniu realizacji zlecenia. Za powstałe w wyniku tego opóźnienie PRINT GROUP Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

7. PRINT GROUP Sp. z o.o. nie odpowiada za wady i opóźnienia w realizacji zleceń wynikające z niewłaściwego przygotowania plików graficznych do druku przez Klienta.

8. Ze względów technicznych Print Group zastrzega sobie prawo realizacji zlecenia w formie niepełnych lub przekroczonych nakładów, które realizowane będą w ilości +/- 4%, jednak nie więcej niż 20 szt. egzemplarzy różnicy (na plus lub na minus).

9. Zarówno w przypadku nakładów przekroczonych jak i niepełnych, zlecenie traktowane będzie jako zamknięte i zrealizowane, przy zachowaniu różnic ilościowych określonych w pkt. 8, przy jednoczesnym uwzględnieniu tych różnic w dokumencie sprzedaży.

10. Ewentualna nadpłata lub niedopłata uwzględniana będzie przy realizacji kolejnej płatności.

§3. Terminy realizacji i warunki dostaw zamówień

1. Terminy realizacji zleceń dla poszczególnych produktów podane bezpośrednio na stronie przy danej pozycji, są orientacyjne. ich przekroczenie nie uprawnia do jakichkolwiek roszczeń, kar lub odszkodowań. Terminy realizacji zleceń zależą od bieżącego obłożenia produkcji.

2. Terminy realizacji zamówień podane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. W zamówieniach złożonych do godz.12:00 okres realizacji zlecenia (liczony w pełnych dniach roboczych) rozpoczyna się od momentu złożenia zmówienia. W przypadku zleceń, które wpłynął do serwisu po godz. 12:00, okres realizacji zlecenia jest liczony od godz. 8:00 następnego dnia roboczego. Termin realizacji nie uwzględnia czasu dostawy przesyłki do Klienta.

3. Zamówienie na zbiór produktów o różnych terminach realizacji zostanie wykonane w całości w terminie dotyczącym produktu, dla którego podano najdłuższy czas realizacji.

4. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych (np.: awaria maszyny, brak dostawy prądu itp.), które uniemożliwiają realizację zlecenia w terminie, PRINT GROUP Sp. z o.o może nie dotrzymać terminu realizacji i wydłużyć go o czas trwania awarii czy usterki. O fakcie tym PRINT GROUP Sp. z o.o informuje Klienta.

5. Przy realizowaniu dwóch lub więcej zamówień w tym samym terminie, pochodzących od tego samego Klienta, z tym samym adresem wysyłkowym, w celu ograniczenia kosztów dostawy PRINT GROUP Sp. z o.o może podjąć decyzję o wysłaniu ich w jednej przesyłce.

6. Przy realizowaniu zamówień oznaczonych jako przyśpieszone pilne, lub ekspresowe tzn., których wymagany termin odbiega od standardowego, Print Group nalicza dodatkową opłatę wg aktualnego cennika, lub uzgodnioną przez Klienta z opiekunem handlowym.

7. PRINT GROUP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odejścia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

§4. Odpowiedzialność za jakość

1. Drukarnia gwarantuje wykonanie usługi z jakością, jaką umożliwia nowoczesny, posiadany przez PRINT GROUP Spółka z o.o proces technologiczny. Parametry techniczne poszczególnych operacji produkcyjnych (tolerancje wymiarów, pasowanie, ograniczenia produkcyjne etc.) podają specyfikacje techniczne dostępne na stronach poszczególnych produktów pod linkiem "Specyfikacje techniczne".

2. Prace z nadesłanych plików wchodzące w skład zamówienia będą realizowane w takiej formie, w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. PRINT GROUP Spółka z o.o nie sprawdza, nie wprowadzania poprawek i modyfikacji dostarczonych plików.

3. Na życzenie klienta PRINT GROUP Spółka z o.o może dokonać poprawek w jego pliku. W takim jednak przypadku proces realizacji zlecenia rozpocznie się pod warunkiem, że klient wyrazi pisemną akceptację wprowadzonych poprawek. Plik z naniesionymi poprawkami jest przesłany do klienta przez Internet. Na akceptacji powinny znajdować się: nazwa firmy Klienta, nazwisko imię osoby zatwierdzającej poprawki, data zatwierdzenia, nazwa pliku zawierającego poprawki. Za wykonanie poprawek PRINT GROUP Spółka z o.o. pobiera dodatkową opłatę wyszczególnioną w linku Pozostałe usługi.

4. PRINT GROUP Spółka z o.o nie odpowiada za wady i opóźnienia zleceń wynikających z niewłaściwego (niezgodnego z zaleceniami technicznymi opisami w Serwisie) przygotowania plików komputerowych przez Użytkownika.

5. PRINT GROUP Spółka z o.o nie odpowiada za wady i opóźnienia zleceń wynikające z wadliwego działania sprzętu i oprogramowania Klienta.

§5. Bezpieczeństwo danych

1. PRINT GROUP Spółka z o.o. gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta i wykorzystanie ich w celach związanych z działaniem Serwisu i należytą realizacją zamówień.

2. PRINT GROUP Spółka z o.o zobowiązuje się do nie udostępniania osobom trzecim plików dostarczonych do zamówień.

§6. Ceny

1. Cena realizacji usługi jest uzależniona od rodzaju wybranego produktu oraz pozostałych usług. Do cen, które są cenami netto doliczany jest podatek VAT. Cena nie obejmuje kosztu przesyłki.

2. PRINT GROUP Spółka z o.o. wystawia fakturę VAT na każde zrealizowane zlecenie.

3. Wszelkie usługi związane z procesem technologicznym (bigowanie, laminowanie itp.), jak również ceny za usługi niestandardowe podane są w linku "Pozostałe usługi".

§7. Płatności

1. Płatność za usługi i produkty zamawiane w Serwisie może być dokonana przelewem z góry lub kartą płatniczą, gotówką kurierowi w momencie dostarczenia przesyłki, gotówką przy odbiorze osobistym lub przelewem z odroczonym terminem płatności w przypadku firm, które uzyskały taką możliwość. Wybór sposobu płatności dokonywany jest przez Klienta w formularzu zamówienia.

2. O kredyt kupiecki mogą sie ubiegać klienci, którzy współpracują z serwisem co najmniej od dwóch miesięcy oraz których obroty brutto przekroczyły 1000zł miesięcznie średnio w ostatnich dwóch miesiącach.

3. Odroczone płatności przysługują jedynie Partnerom, którzy nie zalegają z płatnościami oraz nie przekroczyli limitu kredytowego.

4. Print Group zastrzega sobie możliwość sprzedaży lub przekazania wierzytelności, z tytułu wykonanej usługi, do podmiotów zajmujących się skupem wierzytelności.

5. W przypadku zaległości powyżej 7 dni z tytułu płatności, wierzytelności przekazywane są automatycznie do działu windykacji, który rozpoczyna procedurę windykacyjną. Po rozpoczęciu procedury windykacyjnej klient akceptuje i wyraża zgodę na poniesienie dodatkowych kosztów związanych z tą procedurą oraz odsetek karnych, w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych, naliczanych za każdy dzień przeterminowanej płatności. Koszty egzekucyjne określane będą każdorazowo w zależności od formy windykacji i podejmowanych czynności, zgodnie z kosztami ponoszonymi przez Print Group.

§8. Reklamacje

1. Klient niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zawierającej zrealizowane przez PRINT GROUP Spółka z o.o. zlecenie zobowiązany jest sprawdzić zrealizowane zlecenie, co do ilości, braków, zagwarantowanych właściwości etc. Reklamacje dotyczące zrealizowanego zlecenia należy zgłaszać w formie pisemnej w okresie 7 dni od chwili otrzymania przesyłki.

2. Klient ma obowiązek udostępnienia całości reklamowanego zlecenia PRINT GROUP Spółka z o.o. celem potwierdzenia jego wady. Brak jakiejkolwiek części reklamowanego zlecenia nie upoważnia do reklamowania całej dostawy.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez PRINT GROUP Spółka z o.o. reklamowanego zlecenia, pracownik PRINT GROUP Spółka z o.o. poinformuje Klienta o sposobie rozwiązania reklamacji. Informujemy, że nie ma możliwości wymiany plików na nowe przy ewentualnym ponownym druku zamówienia związanym z uznaniem reklamacji. W przypadku uznania reklamacji PRINT GROUP Spółka z o.o ponosi koszty związane z dostarczeniem i ponownym wysłaniem reklamowanego zlecenia.

4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji PRINT GROUP Spółka z o.o. zobowiązuje się do pisemnego jej uzasadnienia, koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego zlecenia ponosi Klient.

5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towaru. Klient zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem przedstawiciela firmy spedycyjnej. Protokół reklamacyjny należy niezwłocznie dostarczyć PRINT GROUP Spółka z o.o. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie zostaną uwzględnione.

§9. Inne postanowienia

1. PRINT GROUP Spółka z o.o zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Serwisu.

2. W przypadku niemożliwości polubownego rozwiązania sporu z klientem przez Strony, zostanie on poddany rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby PRINT GROUP Spółka z o.o.

3. Sprawy sporne podlegają wyłącznie prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

 

PRINT GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cukrowej 22.

Kontynuuj

Drukarnia cyfrowa online - printgroup.pl: druk książek